Der „Eiermann“, wie mer in nenn,
steit he bei uns om Maat,
hät nit nor vun de Höhner jet,
nä, hät och Fleisch parat.

Vun Wööschjer, Speck un Kasseler
bes hin zor Karmenat,
och Kottelettcher un mänch Woosch
ess er ne wahre Staat.

Wer ens sing Sülze hät probeet,
sing Bloot- un Levverwoosch,
bruch nor dozo noch Öllig satt
un Röggelcher met Koosch.

Die höllt mer sich jlich nevvenaan.
Su hät de Buch Pläseer.
Eiermann, bliev su beston
om Maat, dat hoffen meer.