De Klocke vun Zint Engelbäät

Lüggen de Klocke vun Zint Engelbäät,
inne ze luusche ess de Möhde wal wäät.
Schun fröh am Morge ehr kräftig Klinge
löht de Minsche us de Feddere springe.

E Stündche späder Zick et dann ess,
dat se rofe un lügge zor hellijen Mess.
Mettwochs un Samsdachs zo ehre Föß
de Maatlück weeden hätzlich jejröß.

Un lück et om zwölf zor Meddachszick
heißt dat: Kutt esse, et ess suwick.
Friedachs om drei Ohr dann dun se kund:
„Lück denkt dran aan die hellige Stund.“

Un zweschendurch, ens hell, ens schwer,
rofen se: „Opjepass, ehr Minsche, kutt her,
he weed jehierot, jedäuf un jebett bei Leid,
wenn ne Minsch us dem irdische Levve jeit.“

Besonders fesslich ess dann ehr Jeläut
op Kreßdach un wenn et Johr engden deit.
Su lüggen de Klocke Dach en un Dach us,
zo Freud un Leid, zom Jlöck un zom Trus.

Toni Buhz